Płyta „Przesunięcie ku Niebieskiemu” jest zbiorem wybranych piosenek z całego okresu mojej twórczości. Jest to wypowiedź bardzo intymna, świadomie przekraczająca bezpieczny dystans pomiędzy mną a odbiorcą. Tytuł Przesunięcie ku Niebieskiemu (blueshift) nawiązuje do zjawiska w astronomii spowodowanego efektem Dopplera. Powstaje ono, kiedy widmo badanego obiektu w porównaniu z wzorcem otrzymanym na Ziemi przesuwa się w stronę koloru niebieskiego. Oznacza to, że obserwowany obiekt przybliża się do nas.
Menu